Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

whatdoyouthink
6754 98ef
Reposted fromliteratka literatka viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
8711 5f01 500
Reposted fromnervure nervure viatoniewszystko toniewszystko

March 18 2017

whatdoyouthink
8157 df1c 500
Reposted frompouler pouler viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów. 
Reposted fromlovvie lovvie viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
whatdoyouthink
2200 be99 500
Reposted fromalicemerry alicemerry viadumbscream dumbscream
whatdoyouthink
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viadumbscream dumbscream

March 16 2017

whatdoyouthink
Prawdziwym dowodem zaufania do osób z którymi się przebywa jest brak konieczności zmiany tapety w telefonie. 
— to o Was
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
whatdoyouthink
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
whatdoyouthink
7741 4bac
PIP <3
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
whatdoyouthink
Penetrujące ręce wsunie pod sukienkę,
Bez lęku język wetknie, złe intencje ma jak nic.
On nie postąpi z tobą pięknie ani wdzięcznie,
Okropnie będzie ci wstyd.
— coma
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
whatdoyouthink
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
whatdoyouthink
whatdoyouthink
0959 63e6 500
Reposted fromNajada Najada viasapnai sapnai
whatdoyouthink
Reposted fromRynn Rynn viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viasapnai sapnai
whatdoyouthink

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viasapnai sapnai

March 14 2017

whatdoyouthink
W głębi duszy, zrobiłabym to wszystko jeszcze raz.
— The Pretty Reckless - Nothing Left To Lose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl