Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

whatdoyouthink
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer – Wróć do mnie
Reposted fromwetryagain wetryagain viasapnai sapnai
whatdoyouthink

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasapnai sapnai

February 13 2018

whatdoyouthink
5658 aa0b
whatdoyouthink
5631 79af
Reposted from4777727772 4777727772 viasapnai sapnai
whatdoyouthink
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— senyia.soup.
Reposted fromSenyia Senyia vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
whatdoyouthink
4025 5665 500
Reposted frompunisher punisher viadumbscream dumbscream
whatdoyouthink
7560 3c10
Reposted from4desire 4desire viasapnai sapnai
whatdoyouthink
2932 df75
Reposted frommissmaya missmaya viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
1155 6e0a 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
Nieważne dokąd uciekasz  zawsze wpadasz na siebie
— Breakfast at Tiffany's (1961)
whatdoyouthink
5484 f2bd 500
whatdoyouthink
4525 e34d 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viasapnai sapnai
whatdoyouthink
Czasem poznaje się kogoś, kto zmienia Cię na zawsze i z jakiegoś powodu nie staje się częścią Twojego życia. Problem polega na tym, że nigdy nie zapomina się tego kogoś. 
— Leisa Rayven "Zły Romeo"
whatdoyouthink
whatdoyouthink
whatdoyouthink

December 30 2017

whatdoyouthink
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu vianiedopowiedzenia niedopowiedzenia
whatdoyouthink
3809 ac64 500
whatdoyouthink
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl