Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2017

whatdoyouthink
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viasapnai sapnai
whatdoyouthink
3623 a4a3 500
Reposted fromBeardedone2017 Beardedone2017 viasapnai sapnai
whatdoyouthink

"Jestem dziwadłem, nie umiem skakać z kwiatka na kwiatek. Ludzie nawiązują romanse lub trwalsze związki, a potem się rozstają i zapominają. Jakby chodziło o zmianę rodzaju płatków śniadaniowych. A ja nie potrafię zapomnieć osób, z którymi byłam związana, bo każda miała w sobie coś wyjątkowego. (...)
Koniec związku to dla mnie cios, z którego nigdy się nie otrząsam, dlatego niełatwo się angażuję. Bo to jest zbyt bolesne. Nawet gdybym to robiła dla sportu, tęskniłabym potem za czyjąś zwyczajnością. 
Mam obsesję wyławiania szczegółów. Może to obłęd, ale w dzieciństwie notorycznie spóźniałam się do szkoły. Mama postanowiła wybadać przyczynę. Zatrzymywały mnie kasztany spadające na chodnik, mrówki przechodzące przez ulicę, cień liścia na pniu drzewa. Drobiazgi. To samo z ludźmi. Wyszukuję w nich drobne cechy, które ich wyróżniają, budzą czułość, do których nie przestanę tęsknić. Jedna osoba nie zastąpi drugiej, każda ma mnóstwo niepowtarzalnych cech. (...)
Myślę, że młodzi wierzą, że jest masa osób z którymi można nawiązać więź. Potem rozumieją jaka to rzadkość."

Julie Delpy

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasapnai sapnai
whatdoyouthink
3923 37df 500
Reposted fromcocomove cocomove viasapnai sapnai
whatdoyouthink
2710 87bd 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viasapnai sapnai
whatdoyouthink
9641 3912
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viasapnai sapnai
whatdoyouthink
1298 03af

November 02 2017

whatdoyouthink
whatdoyouthink
4405 37c8
Reposted fromMatalisman Matalisman viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
whatdoyouthink
8335 12dc
Reposted fromkudlaty kudlaty viatoniewszystko toniewszystko
2246 0540 500

pitangga:

untitled by JONIWUQ on Flickr.

Reposted fromkattrina kattrina viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
3208 ac7f
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell vianefretete23 nefretete23
whatdoyouthink
,,Są ludzie, którzy nigdy nie zrozumieją magii zupy. Pokazujesz im swoją, a oni nie mają świadomości, że pokazujesz im więcej siebie, niż stojąc przed nimi nago."
— tak, E, nie rozumiesz
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl vianefretete23 nefretete23
whatdoyouthink
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianefretete23 nefretete23
whatdoyouthink
7818 1d5f 500
Reposted fromNiepamientam Niepamientam vianefretete23 nefretete23
whatdoyouthink
W życiu każdego z nas jest przynajmniej jedna niewypowiedziana tajemnica, niewybaczalny żal, nieosiągalne marzenie i niezapomniana miłość.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna vianefretete23 nefretete23
Wiem
Zrobiłem tych parę głupstw
Ale parę głupstw powinno być wybaczone
Reposted fromiamawinrar iamawinrar vianefretete23 nefretete23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl