Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

whatdoyouthink
Czas się kurczy i spływa, wiesz. Nie jest równo odważony. Niektóre chwile zalegają długo w pamięci, inne się ulatniają.
— Christina Baker-Kline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
3344 c81c 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 03 2018

whatdoyouthink
I jest taka noc podczas której zbiera się na płacz, a do domu wraca się okrężną drogą.
— true
Reposted fromchocoway chocoway viaem82 em82
whatdoyouthink
2939 10f0
Reposted fromminerai minerai viaem82 em82
whatdoyouthink
Bywa, że trzeba przebyć daleką drogę, by wrócić do siebie
Reposted fromcichutko cichutko viaem82 em82
2648 78c4 500
Reposted fromdivi divi viaem82 em82
whatdoyouthink
Czekam na wiatr co rozgoni, Ciemne skłębione zasłony, Stanę wtedy na raz  ze słońcem twarzą w twarz.

Reposted fromem82 em82
whatdoyouthink
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaem82 em82
whatdoyouthink
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaem82 em82
whatdoyouthink
2448 df0b
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaem82 em82

October 02 2018

whatdoyouthink
I exist in two places.
Here, and where you are.
— Margaret Atwood
Reposted fromumorusana umorusana viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink
Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink
0512 ce5c 500
Reposted fromyanek yanek viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink

Cały problem tkwi w tym, że ona do tej pory jest przekonana, że jest jedną z wielu. Jedną z tłumu. Myśli, że nigdy nie była dla mnie kimś wyjątkowym. A była wszystkim. Jest do dziś. Moja dusza przecież od pierwszego spojrzenia - padła jej do stóp.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
whatdoyouthink
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Agnés Ledig
Reposted fromxalchemic xalchemic viaparrtyzant parrtyzant
whatdoyouthink
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej...
— Nie licząc kota, Kasia Bulicz-Kasprzak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl