Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2018

whatdoyouthink
3396 f59b 500
Reposted fromtfu tfu viasapnai sapnai
4503 4434
Reposted frombrumous brumous viasapnai sapnai

June 30 2018

whatdoyouthink
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Na tym właśnie polega miłość. Człowiek przestaje być władcą samego siebie. O jego istnieniu świadczy nie to, co zna, ale to, co czuje. Nic dziwnego, że ludzie żyją dla miłości i za nią umierają.
— Leisa Rayven
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Kiedy zdążyłam tak skomplikować sobie życie?
— Sarah Pinborough
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Mam w sobie uczucia, których nie chcę mieć.
— Margaret - Nie chce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
1898 e09b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
2109 d66e 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Wyglądasz jak ktoś, kto się o coś zaczepił i nie może się uwolnić.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Byłam już kiedyś w tym miejscu, mówię sobie. Byłam już bardziej samotna, bardziej niepocieszona, bardziej zrozpaczona niż teraz. Już tutaj byłam i przetrwałam. Tym razem też jakoś przez to przejdę.
— Tahereh Mafi - Dar Julii
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

June 26 2018

whatdoyouthink
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapamietaj pamietaj
whatdoyouthink
W piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś (...) pokazuje się w piekle, co mogliby w życiu osiągnąć...
- A potem? 
- Potem,  zostawiają cię samego z twoimi wyrzutami sumienia. Na całą wieczność. Nie ma już nic ani nikogo. Tylko ty i twoje wyrzuty sumienia.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromIriss Iriss viapamietaj pamietaj
whatdoyouthink
6062 4439 500
ZAWSZE </3
Reposted fromlenka024 lenka024 viapamietaj pamietaj
whatdoyouthink

Gdzie będziemy za rok?

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapamietaj pamietaj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl