Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

whatdoyouthink
Mam w sobie optymizm i upór. Nawet kiedy leżę i ryczę, jestem załamana i chcę się zabić, to i tak w końcu wstaję. Taki charakter.
— Małgorzata Potocka dla “Wysokich obcasów” nr 39
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viafearoflove fearoflove
whatdoyouthink
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafearoflove fearoflove
whatdoyouthink
0432 a144 500
Reposted frompiehus piehus viafearoflove fearoflove
whatdoyouthink
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafearoflove fearoflove
whatdoyouthink

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viafearoflove fearoflove
whatdoyouthink
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
whatdoyouthink
4668 6ce8
Reposted fromperseweracje perseweracje viafreeway freeway
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
whatdoyouthink
1138 987c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
whatdoyouthink
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viafreeway freeway
whatdoyouthink
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viafreeway freeway
whatdoyouthink
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viafreeway freeway
whatdoyouthink
9571 e344 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viafreeway freeway
whatdoyouthink
9239 4c4e 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
whatdoyouthink
9241 2c51 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
whatdoyouthink
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
whatdoyouthink
Przestałam się przejmować pozornymi relacjami, ludźmi, którzy interesują się mną, jeśli mają w tym jakiś interes. Jeszcze do niedawna zastanawiałam się, analizowałam czy może ja coś robię źle. Dziś nie tracę czasu na zawracanie sobie tym głowy, po prostu odwracam się na pięcie i wychodzę z takich znajomości i wiem, że już do nich nie wrócę.
— "Kobieta zwyczajna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreeway freeway
whatdoyouthink

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viafreeway freeway

November 17 2019

whatdoyouthink
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasapnai sapnai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl