Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

whatdoyouthink
1943 c510 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink

"Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło."

— W. Ziółek
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
1473 a4b5
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
9924 c772
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
Przypadkowe spotkanie jest czymś najmniej przypadkowym w naszym życiu
— Julio Cortázar
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
4797 6c9f 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
7075 daab 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
6635 1573 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13
whatdoyouthink
Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Może do piekła wcale nie trafiamy za nasze złe uczynki. Może trafiamy do piekła za to, czego nie zrobiliśmy.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

May 20 2017

whatdoyouthink
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
whatdoyouthink
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
whatdoyouthink
7735 f72b 500
Reposted fromhanouk hanouk viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
0230 dca2
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl