Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

whatdoyouthink
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
9197 4731 500
Reposted fromfascinated fascinated viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink

September 07 2017

0298 3869 500
Reposted frommadamebadass madamebadass
5864 2dfd 500

highovo:

highovo

Reposted frommadamebadass madamebadass
0843 2795 500
Reposted frommadamebadass madamebadass
5242 1b97 500
Reposted frommadamebadass madamebadass
whatdoyouthink
Wiesz, jest w nas obojgu coś takiego (...) - co powoduje, że z przerażeniem myślę o chwili, kiedy znajdziemy się sami w pokoju, ale z drugiej strony... śni mi się, że Ciebie całuję.
— A. Osiecka - "Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromskognymfe skognymfe viainspirations inspirations
whatdoyouthink
Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. 
— Jarosław Iwaszkiewicz - "Wiewiórka"
Reposted fromIriss Iriss viainspirations inspirations
whatdoyouthink
2518 639e 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
9441 1dc2 500
Hora Curka
0836 9318 500
whatdoyouthink
2314 aa55 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
0024 f856 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viainstead instead
whatdoyouthink
3977 b6ef 500
Pokolenie Ikea Kobiety vol.4
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
8507 7554 500
Reposted fromrichardth richardth viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
whatdoyouthink
0769 8159
Reposted fromsheismysin sheismysin viatoniewszystko toniewszystko

September 02 2017

5005 9b14
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapleassure pleassure
whatdoyouthink
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapleassure pleassure
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl