Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

whatdoyouthink
Ludzie milczą. Uważają, że to najlepsze wyjście. Że kiedy zamkną usta za murem, to serce przestanie czuć. 

Ludzie się mylą. Milczenie potrafi okaleczyć najbardziej. Potrafi wypalić ranę. Potrafi zabić obłok. 
— Kaja Kowalewska / Melanżcholie
Reposted fromimpulsivee impulsivee viasatyra satyra
whatdoyouthink
Już nie wiem ile oddaleń trzeba przeżyć, żeby odejść naprawdę.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasatyra satyra
whatdoyouthink
Z nienawiścią do mnie, będzie Ci łatwiej zapomnieć. 
— Taki jest plan
Reposted fromsatyra satyra
whatdoyouthink
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasatyra satyra
whatdoyouthink
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
whatdoyouthink
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viasatyra satyra

November 28 2017

whatdoyouthink
whatdoyouthink
whatdoyouthink
whatdoyouthink
Nie wszyscy zasługują na to żeby poznać prawdziwą mnie. Dlatego pozwalam im krytykować tę, za którą mnie mają, a tylko nielicznym kochać za to jaką jestem naprawdę.
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
3116 46a8 500
Reposted fromtfu tfu viatoniewszystko toniewszystko
whatdoyouthink
Trzeba zdjąć z rany plaster, posypać solą, zakleić, zdjąć, posypać, zakleić, aż w końcu któregoś dnia powie pani sobie, że już nic nie czuje.
— Mariusz Bonaszewski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viasapnai sapnai
whatdoyouthink
Nocą myśli mają tę nieprzyjemną cechę, że rozluźniają obrożę i uciekają na wolność.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
whatdoyouthink
5989 52f6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasapnai sapnai
whatdoyouthink
whatdoyouthink
3641 4273 500
whatdoyouthink
1367 21e8
Reposted fromSzczurek Szczurek viadumbscream dumbscream
7567 df12 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viadumbscream dumbscream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl