Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

whatdoyouthink
Myślę, że to ważne: uświadomić sobie, że możesz za czymś tęsknić  i jednocześnie wcale nie chcieć tego  z powrotem.
— Paulo Coelho
whatdoyouthink
Myślałam o tym, jak bardzo kształtują nas ludzie, którzy nas otaczają, i jak z tego powodu bardzo trzeba uważać, wybierając ich, a potem przyszło mi do głowy, że mimo wszystko może się okazać, że trzeba ich utracić, żeby tak naprawdę odnaleźć siebie.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabodnarkaa bodnarkaa
whatdoyouthink
Jakiekolwiek było źródło mojej głupoty, jeszcze się nie wyczerpało.
— K.Vonnengut “Niedziela Palmowa”
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viabodnarkaa bodnarkaa
whatdoyouthink
whatdoyouthink
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viabodnarkaa bodnarkaa
6964 45c3
Reposted fromamatore amatore viabodnarkaa bodnarkaa
whatdoyouthink
Ty nawet odchodzić nie umiesz. Wracasz jak czkawka - ani Cię zapić, ani przespać.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromborn2die born2die viaheavencanwait heavencanwait
whatdoyouthink

Nie pokłóciliśmy się, raczej zrezygnowaliśmy z siebie...
whatdoyouthink
Jestem zmęczony. Zbyt zmęczony, by akceptować perspektywę końców, które są początkami, od których trzeba wszystko zaczynać od nowa.
— A.Sapkowski "Czas pogardy"
whatdoyouthink

Przede wszystkim nikt nie powinien chcieć osoby, która go nie chce.

Nikt nie powinien marnować swojego czasu na relacje, które zawiera się pod warunkiem: „Jeśli nie trafi się nikt lepszy to z tobą będę”, bo w miłości warunków nie ma.

Nie powinien przyjmować uczuć używanych, wyczekanych i odrzuconych przez innych, bo nikt nie zasługuje na bycie opcją rezerwową.

Jeśli więc ktoś nie jest pewny kogo ma wybrać, to powiedz mu, żeby nie wybierał ciebie, bo słowo „Może” jest tylko jedną z wersji słowa: „Nie”.

— Michał Szatiło
Reposted fromaleander aleander viaheavencanwait heavencanwait
whatdoyouthink
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaters laters
whatdoyouthink
W pewnym wieku, nie chcesz już emocjonalnej huśtawki. Pragniesz troski i spokoju.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaters laters
whatdoyouthink
Przecież najbardziej dojrzewamy w obliczu największych problemów. Właśnie wtedy, kiedy smutek zlepia nasze powieki, a my musimy otworzyć oczy. Otworzyć oczy na nasze życie i żyć. Wtedy dowiadujemy się najwięcej. O sobie, o ludziach, o życiu. Czy to nie ironia, że uczymy się żyć wtedy, kiedy umieramy?
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialaters laters
whatdoyouthink
9733 29a9
it's getting  deeper
Reposted fromkatvont katvont vialaters laters
whatdoyouthink
Korzystaj. Z pazurami. Dopóki masz czas. Bo potem człowiek się budzi, że los dawał, a on był jak taka dupa. Korzystaj.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaters laters
whatdoyouthink
Mimo, że wiek w miłości nie ma znaczenia, to jednak trzeba do niej dorosnąć.
— tumblr
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialaters laters
whatdoyouthink
Nie. Nie odnajdziesz miłości tam,gdzie jej nie ma. Nie. Nie nakłonisz losu,żeby stworzył  dla Was scenariusz. Nie. Nie mylisz się. On Cię po prostu nie kocha.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialaters laters
whatdoyouthink
To, co słyszymy przed "ale" jest nieważne.
Reposted fromshakemedown shakemedown vialaters laters
whatdoyouthink
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska
whatdoyouthink

Czasem poznajesz kogoś kto od razu jest taki jak ma być.

— zostań, jeśli kochasz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl